Algemene informatie over de Ledenbeweging

Sluit VGT
De ledenbeweging van Fevlado is een netwerk van

afdelingen :

 • Jong-Fevlado
 • Fevlado-Senioren
 • Helen Keller Club
 • De Dove Trekvogels
 • DovenGeschiedenis Vlaanderen
 • Vereniging Dove Zelfstandigen
 • DoofBewust
 • DovenSport Vlaanderen
en

 • regionale dovenverenigingen met hun afdelingen en kleine dovenverenigingen

De bedoeling van dit netwerk is om elkaar
 • te ondersteunen;
 • te begeleiden;
 • te bemiddelen bij conflicten;
 • socio-culturele activiteiten te helpen organiseren;
 • te sensibiliseren;
 • regionaal aan belangenverdediging te doen.


Dit netwerk bestaat niet enkel uit aangesloten organisaties, wiens leden automatisch ook lid zijn van Fevlado. Ook leden die rechtstreeks lid zijn bij Fevlado worden betrokken bij dit netwerk. Zo worden aangesloten leden betrokken bij allerhande vertegenwoordigingen en worden ze aangesproken worden op hun ervaringsdeskundigheid. Op deze wijze helpen ze mee de toekomst van Fevlado en van de Vlaamse Dovengemeenschap vorm te geven.