Jong-Fevlado

Sluit VGT
Deze organisatie groepeert de kinderclubs en jeugdclubs voor doven in Vlaanderen. Het voornaamste doel van Jong-Fevlado is de samenwerking tussen deze Vlaamse kinderclubs en jeugdclubs te bevorderen. Jong-Fevlado behartigt de belangen van alle dove en slechthorende kinderen en jongeren van 0-30 jaar.

Contact: Stropkaai 38 - 9000 Gent
Tel.: 09/224.46.76
Fax: 09/329.07.47
Email: info@jongfevlado.be
Website: www.jongfevlado.be