Helen Keller Club (voor doofblinden)

Sluit VGT

HKC is een afdeling van Fevlado (Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties vzw).

De Helen Kellerclub is ontstaan als een ontspanningsclub voor Dove Gebarentaligen met bijkomende visus-problemen. De club richt zich nu tot alle doven en slechthorenden met visuele beperkingen.

Het doel van de HKC is het bevorderen en behartigen van de belangen en het welzijn van de doofblinden/doofslechtzienden in Vlaanderen.

Hoe willen we dit doel bereiken? Door het regelmatig organiseren van bijeenkomsten

(6 à 10 per jaar) voor de doofblinden /doofslechtzienden. Naast vorming zijn er vooral ontspanningsactiviteiten.

Daar komen ook vrijwilligers om te helpen bij de communicatie en de mobiliteit. Tevens zijn er tolken Vlaamse Gebarentaal, tactiele tolken en schrijftolken aanwezig.

Het is ook onze bedoeling om de problematiek van én niet horen én niet goed zien bekend te maken (bv. het syndroom van Usher).

Verder geven we interessante informatie in Dovennieuws (het maandblad van Fevlado) en in ons HKC-magazine (tweemaal per jaar).
 

Contact HKC

Fevlado Helen Kellerclub
Stropkaai 38
9000 Gent
FAX: 09/329.07.47
Tel: 09/224.46.76
Mail: annemienyffels@hotmail.com