Decreet erkenning VGT

Sluit VGT
Op 26 april 2006 werd de Vlaamse Gebarentaal erkend door het Vlaams Parlement. Het decreet stelt dat dove mensen behoren tot de linguïstisch-culturele minderheidsgroep waarvoor de VGT een identificerende rol speelt. Het decreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit kan je hier bekijken:

Decreet Erkenning
Uitvoeringsbesluit

Het decreet vermeldt de oprichting van een Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal, de subsidiëring van een onderzoekscentrum en projectsubsidies om de Vlaamse Gebarentaal maatschappelijk te verankeren.

Meer informatie over de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal, haar taak, samenstelling en werking, vind je hier. 
De website vind je hier: www.adviesvgt.be

Het Vlaams GebarenTaal Centrum (VGTC) is erkend als onderzoekscentrum. Alle informatie over deze vzw vind je hier: www.vgtc.be