Aanleren van VGT

Sluit VGT
Standpunt van Fevlado rond aanleren van VGT

Steeds vaker worden horende lesgevers ingeschakeld voor het aanleren van Vlaamse Gebarentaal als vreemde taal aan horende volwassenen. Dit is problematisch, en daarom schreven Fevlado en het Vlaams Gebarentaalcentrum samen een reactie. Je kan die hier lezen en bekijken. De reactie werd bezorgd aan alle organisaties waar Vlaamse Gebarentaal als vreemde taal wordt onderwezen.

Mogelijkheden tot aanleren van VGT:
  • Cursus Vlaamse Gebarentaal door Fevlado-Diversus
  • Opleiding tot tolk Vlaamse Gebarentaal
In Vlaanderen zijn er momenteel 3 tolkopleidingen:

CVO – VSPW, Sint-Amandsberg (Gent) : www.vspw.be
CVO Crescendo, Mechelen : www.cvo-crescendo.be
KULeuven campus Antwerpen

Elektronisch woordenboek Vlaamse Gebarentaal

Door de Universiteit van Gent (België) is in samenwerking met de Universiteiten van Brussel en Antwerpen een elektronisch woordenboek Vlaamse Gebarentaal ontwikkeld. Tot op heden bestond daar in Vlaanderen geen wetenschappelijk ondersteund woordenboek van.

Het woordenboek is ontwikkeld omdat daaraan een grote behoefte bleek. Zo was er voor leerkrachten in Vlaamse dovenscholen bijvoorbeeld geen woordenboek dat zij konden raadplegen als zij voor een bepaald begrip geen gebaar kenden. Hetzelfde gold voor leerkrachten in de gebarentaaltolkscholen.

Het digitale woordenboek zet Nederlands om in Vlaamse gebaren of omgekeerd en bevat momenteel meer dan zesduizend gebaren. Het woordenboek is voor iedereen toegankelijk via het internet, op volgend adres: http://gebaren.ugent.be