Telecommunicatie en nooddiensten

Sluit VGT
Teletolk en afstandstolken

Eén van de grootste knelpunten voor dove personen is nog steeds de beperkte toegankelijkheid van telecommunicatiediensten. Tot voor kort kon een dove persoon enkel via Teletolk een horende persoon telefonisch bereiken. Teletolk (www.teletolk.be) is een dienst van de Vlaamse overheid die via een chatsessie werkt. De dove persoon schrijft in het Nederlands zijn of haar boodschap voor de horende persoon. De teletolk telefoneert naar de horende persoon en zet de boodschap om in gesproken Nederlands. Doordat de communicatie via Teletolk niet in realtime gebeurt en doordat het geschreven Nederlands van vele dove personen vaak gebrekkig is, verloopt de communicatie redelijk traag. 

Sinds kort kunnen dove personen zelf telefoneren via een afstandstolkendienst VGT. Meer informatie hierover vind je onder 'afstandstolken'.

Total Conversation


Total Conversation is een gestandaardiseerd concept waarbij in de communicatie gelijktijdig gebruik kan worden gemaakt van beeld, tekst en spraak. Het kan worden beschouwd als een uitbreiding van de videofoon met real-time tekst. Total Conversation kan door iedereen worden gebruikt, dus door mensen met en zonder handicap. Total Conversation is echter bij uitstek geschikt voor doven, slechthorenden, doof geworden en doofblinde personen doordat met dit systeem combinaties van gebarentaal, spraak en typen kunnen worden afgestemd op de behoeften van de deelnemers aan de communicatie.

Toegankelijke nooddiensten

In noodgevallen kunnen dove personen nog steeds niet op gelijke voet de nooddiensten contacteren. In deze moderne tijd van smartphones, draadloos internet en andere technologische snufjes kunnen doven de nooddiensten enkel per fax alarmeren. Er werd al een wet goedgekeurd om de nooddiensten per SMS te contacteren goedgekeurd, maar dit is nog steeds niet in praktijk uitgevoerd. Het standpunt van Fevlado over de toegankelijkheid van de nooddiensten vind je hieronder terug.

Standpunt toegankelijke nooddiensten

Rond toegankelijke nooddiensten en Total Conversation was er onlangs het interessante REACH 112 project. Fevlado schreef hierover een artikel in Dovennieuws. Dat kan je hieronder herlezen.

Artikel Dovennieuws over REACH 112.