Toegankelijkheid

Sluit VGT
Het domein 'toegankelijkheid' is haast allesomvattend en daarom stelde Fevlado zich enkele prioriteiten in haar belangenbehartiging rond toegankelijkheid voor dove personen.