Terminologie

Sluit VGT
 
Correcte terminologie
 
Er wordt in Vlaanderen (in de media en daarbuiten) nog vaak gebruik gemaakt van foute,
verouderde en/of denigrerende termen wanneer het Doven, hun taal en leefwereld betreft.
Daar zou iets aan gedaan moeten worden.
 
Wij willen iedereen dan ook vragen niet langer
 
doventaal
gebaren                                                   MAAR WEL                  Vlaamse Gebarentaal of VGT
gebarentaal
Vlaamse gebarentaal 

Te gebruiken.

Het VGTC ging enige tijd geleden op zoek naar een (nieuw) naamgebaar voor de
Vlaamse Gebarentaal, de taal die door de Vlaamse Doven wordt gebruikt (zie
http://www.fevlado.be/nieuws/2005/november/vgt.htm). Daaruit is gebleken dat
de Vlaamse Dovengemeenschap geen nieuw naamgebaar nodig acht, maar
tevreden is met VLAAMS GEBAREN^TAAL. De naam van de gebarentaal die in
Vlaanderen gebruikt wordt, is dus in het Nederlands “Vlaamse Gebarentaal” en in
VGT “VLAAMS GEBAREN^TAAL”.
 
Ook doen we een warme oproep om nooit meer te zeggen: 

doofstom
gehoorgestoord                                       MAAR WEL                        doof of slechthorend
auditief gehandicapt 

De termen “doofstom”, "gehoorgestoord" en "auditief gehandicapt" hebben een
denigrerende en/of negatieve bijklank en leggen de nadruk op het audiologische
probleem. De termen “doof” en “slechthorend” daarentegen zijn correct
taalgebruik en worden aanvaard door de Vlaamse Dovengemeenschap.
 
Tot slot zou het fijn zijn mocht er niet meer gesproken worden over:

doventolk
tolk voor doven
gebarentolk                                      MAAR WEL OVER                            Tolk Vlaamse Gebarentaal
gebarentaaltolk
tolk gebarentaal 


Alvast onze hartelijke dank