Vlaanderen

Sluit VGT
‘Gelijke Kansen’ is sinds 1995 een specifiek beleidsdomein in Vlaanderen. Pascal Smet is de bevoegde minister. Sinds 2009 is 'handicap' opgenomen als thema binnen het gelijkekansenbeleid, naast de thema's 'gender', 'seksuele identiteit', 'integrale toegankelijkheid' en 'etnisch-culturele diversiteit'.
Het ‘Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid’ werd goedgekeurd in 2008. Het werd in 2009 gebruikt als basis om het juridisch proces (linken juridisch proces bij dossier onderwijs) tegen de minister van onderwijs op te starten.

Je kan het decreet hier nalezen