België

Sluit VGT
In 2003 werd in België de antidiscriminatiewet goedgekeurd. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) ontwikkelde in samenwerking met Fevlado en FFSB twee pedagogische en toegankelijke DVD’s , één in de Vlaamse Gebarentaal en een tweede in de Gebarentaal van Franstalig België. Het is immers belangrijk dat de Dovengemeenschap van Vlaanderen en Wallonië geïnformeerd is over deze wet.

De film in VGT kan je hier bekijken.