Gelijke Kansen wetgeving

Sluit VGT

VGT - Artikel 2 - begripsomschrijvingen

VGT - Artikel 9 - toegangelijkheid

VGT - Artikel 21 - vrijheid van mening en toegang info

VGT - Artikel 24 - onderwijs

VGT - Artikel 30 - Culturele leven, recreatie, sport,...

Zowel op internationaal, nationaal en regionaal niveau is er wetgeving waarop er beroep kan worden gedaan om gelijke kansen af te dwingen.