Dossiers

Sluit VGT

De dossiers vormen de rode draad in de werking van de cel belangenbehartiging van Fevlado vzw.
Deze cel is samengesteld uit 2,5 voltijds equivalenten. De medewerkers hebben nauw contact met de Dovengemeenschap en experten.

Binnen een langetermijnplanning worden, samen met het bestuur van de organisatie, op het einde van elk werkingsjaar de prioriteiten vastgelegd voor het volgende jaar. Daarbij wordt telkens voortgebouwd op de eerdere acties en worden nieuwe acties gepland in overeenstemming met de evolutie van de samenleving en het lokale, federale en internationale beleid. Dit wordt opgenomen in het jaarplan van Fevlado.

Contact: belangenbehartiging@fevlado.be