Documentatiecentrum

Sluit VGT

VGT - Documentatiecentrum

Wat vind je in het documentatie centrum?

Iedereen kan er terecht voor een aanzienlijke hoeveelheid informatie over dove mensen, hun taal en cultuur. Deze is beschikbaar in de vorm van een uitgebreide collectie boeken, tijdschriften, DVD's, eindwerken Graduaat Tolk voor Doven, documentatiemappen en persknipsels.
Volgende onderwerpsgebieden komen aan bod

Algemeen, gebaren, doventolken, dovencultuur, dovengeschiedenis, doofblinden, communicatie, kinderboeken, jongeren, kinderen, onderwijs, hulpmiddelen, hulpverlening, poëzie, toneel, film, sociale integratie, organisaties, volwassenen, criminaliteit, psychologie psychiatrie en gezin.


Catalogus

De bibliotheek is geautomatiseerd met de Brocade-bibliotheeksoftware. Er zijn 4 pc’s ter beschikking die toegang geven tot de geautomatiseerde catalogus. De catalogus is ook online te raadplegen via: http://brocade.vspw.be/desktop/bsg

Gebruik van de infrastructuur

Computers: bezoekers kunnen gebruik maken van de computers die in het doc. Centrum en het open leercentrum beschikbaar zijn.
Printer en kopieertoestel: alle pc’s zijn aangesloten op het centrale print -en kopieertoestel in de bibliotheek.

De omgeving is bijgevolg goed aangepast voor studie, lectuur en opzoekwerk.

Wie kan er terecht?

Iedereen is van harte welkom ! Daar het doc.centrum deel is van een groter geheel nl. CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk –Gent is het iedere weekdag toegankelijk voor het publiek. Kijk hier voor de juiste openingsuren: www.vspw.be/bibliotheek/openingsuren
Er is een medewerkster van Fevlado aanwezig in de bibliotheek, elke dinsdag van 12u00 tot 17u30.
Voor informatievragen over deze deelcollectie of om een afspraak te maken : contacteer ludwina.degryse@fevlado.be

Door de samenwerking zijn er ook nog andere collecties te raadplegen : bibliotheek-en documentatiekunde, psychologie, groepsdynamica, welzijnszorg, opvoedkunde, bijzondere jeugdzorg, orthopedagogie, psychotherapie, gezinsbegeleiding, organisatiekunde, management, jeugdliteratuur….