Boeken en DVD's

Terug naar overzicht

DVD/cd-rom DVD/cd-rom
NIEUW!

Mijn baby is doof

Mijn baby is doof Uitgever: Fevlado vzw
Publicatiejaar: 2013
Verkoopprijs: 7 € (excl. portkosten)
ISBN: 978 90 759 7743 1

Bestellen kan bij:
Fevlado-Diversus
Stropkaai 38
9000 Gent
E-mail: verkoopdienst@fevlado.be
  
U hebt pas vernomen dat uw baby doof is? U wenst informatie rond de opvoedingsmogelijkheden, aangebracht door andere ouders? U zou graag weten of visuele communicatie en de Vlaamse Gebarentaal een belangrijke rol kunnen spelen in het leven van uw kind? Deze documentaire bevat leerrijke informatie, gericht op  ouders van een dove baby en diens omgeving. De informatie wordt aangebracht vanuit de ervaringen van ouders en dove jongeren en vanuit de expertise van wetenschappelijke onderzoekers. Aangezien 90 tot 95% van de dove kinderen geboren wordt in een gezin dat zelf niet doof is, krijgen hun families een mooie kans om een nieuwe taal te leren en die samen met het dove kind te ontwikkelen. Fevlado vzw biedt jullie waardevolle informatie vanuit de Dovengemeenschap!