Missie

Sluit VGT
Algemeen

Fevlado-Diversus is een sociaal-culturele organisatie die streeft naar een inclusieve samenleving met een volwaardig burgerschap voor doven en slechthorenden. Ze benadert hierbij doofheid vanuit sociaal-cultureel perspectief, met respect voor ieders eigenheid, ongeacht de communicatiewijze en de groep waartoe de dove en/of slechthorende persoon zich identificeert.

Ze wil dit doen door
  • educatieve, ondersteunende en sensibiliserende activiteiten te organiseren die een genuanceerde visie op doof- en slechthorendheid bevorderen, gericht naar doven en slechthorenden, als naar horenden;
  • de interactie te stimuleren tussen de gemeenschap van doven en slechthorenden en de ruimere samenleving;
  • het stimuleren van de netwerkvorming tussen partners in het socio-culturele werkveld.

Principes/waarden die Fevlado-Diversus daarbij hanteert


  • Diversus erkent ieders eigenheid
  • Diversus eert de “inclusie-en empowerment” gedachte
  • Zelfreflectie is een principe
  • Diversus vertrekt vanuit een objectieve benadering en een open geest
  • Diversus is er van overtuigd dat de communicatieproblematiek zowel bij doven en slechthorenden, als bij de maatschappij ligt