Erfgoed

Sluit VGT
Als je vandaag wil begrijpen, moet je de dag van gisteren onder de loep nemen. (Pearl Buck)

Een gemeenschap die haar geschiedenis verliest, kan niet beter functioneren dan een mens met geheugenverlies. (David McCullough)

Kennis van je verleden is heel belangrijk. Waarom? Omdat als je het verleden kent, je de situatie van vandaag beter kan begrijpen. En als je goed weet hoe het heden in elkaar zit, kan je de toekomst beter aanpakken. Met andere woorden als de Vlaamse Dovengemeenschap voor zichzelf een betere toekomst wil uitbouwen, dan is het belangrijk dat ze inzicht verwerft in haar eigen geschiedenis.
Bovendien heeft de Vlaamse Dovengemeenschap een rijk cultureel erfgoed. Die bestaat uit immaterieel erfgoed zoals de Vlaamse Gebarentaal en materieel erfgoed zoals de archiefcollecties van de verschillende dovenclubs.

Daarom bouwt Fevlado-Diversus een culturele erfgoedwerking uit.

Wat doen we precies?

  • Onderzoek uitvoeren naar het verleden van de Vlaamse Dovengemeenschap (zie publicaties)
  • Bewaren en ontsluiten van archieven van de Vlaamse Dovengemeenschap. We ontwikkelden hiervoor specifiek de online databank Sodac (zie archief-en documentatiecentrum)
  • Verzamelen, archiveren en ontsluiten van getuigenissen in Vlaamse Gebarentaal (‘mondelinge’ geschiedenis)
  • Ontwikkelen van toegankelijke educatief materiaal over erfgoedzorg (zie publicaties)
  • Verstrekken van vorming en advies inzake archiefbeheer en erfgoedzorg bij dovenverenigingen
  • Uitbouwen van een vrijwilligerswerking binnen de Vlaamse Dovengemeenschap
  • Bekendmaken van de geschiedenis en het erfgoed van de Dovengemeenschap over gans Vlaanderen door deelname aan grotere projecten zoals Archiefbank Vlaanderen en Erfgoeddag
  • Delen van expertise inzake doelgroepwerking binnen de Vlaamse Dovengemeenschap met organisaties uit de brede erfgoedsector

We werken hiervoor samen met een steeds uitbreidend netwerk aan organisaties, zowel binnen de Dovengemeenschap als de culturele erfgoedsector.

Vlaamse Gebarentaal als immateriaal cultureel erfgoed: http://www.immaterieelerfgoed.be/vlaamse-gebarentaal-vgt