Werking

Sluit VGT
Door het ontstaan van gespecialiseerd dovenonderwijs in de 19de eeuw kwamen doven in Vlaanderen steeds meer met elkaar in contact.

Er ontstond een gemeenschap, die bij het begin van de 20ste eeuw al actief aan belangenverdediging deed. Die Vlaamse Dovengemeenschap was, en is nog steeds, georganiseerd rond een netwerk van dovenorganisaties, -verenigingen en -clubs.

Veel van die instellingen hebben in de loop van de tijd hun archieven bewaard. Die bevatten nu een schat aan informatie.

Wat is archief?

Het archiefcentrum van Fevlado-Diversus is het resultaat van het project Archieven van de Vlaamse dovengemeenschap. Dat liep van 2004 tot 2006 en werd gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Tijdens dat project hebben we de bewaring van een aantal belangrijke archieven verzekerd, en zijn ze ontsloten voor een breed publiek. Fevlado-Diversus is daardoor een centrale bewaarplaats geworden van de archieven van de Vlaamse Dovengemeenschap.

Je kan die archieven op aanvraag raadplegen. Er is ook een hele collectie oudere en recente tijdschriften van Vlaamse dovenorganisaties. Zo beschik je over een uitgebreide verzameling historische bronnen. Die maken deel uit van het erfgoed van de Vlaamse Dovengemeenschap, en zijn het bewijs van een rijke geschiedenis.


Bekijk zeker de archiefdatabank Sodac. Zo kom je te weten welke informatie we in huis hebben.

We blijven ook steeds op zoek gaan naar archief dat nog niet gekend is. Dus als je zelf nog ergens oude papieren, foto's, krantjes, stickers.... hebt, en je weet niet wat ermee gedaan, laat ons zeker iets weten! Het zou jammer zijn mocht het ooit verloren gaan!